haloapteka

Medyczne bazy danych w farmacji.

Więcej

Kategoria: badania rynku (18)

Blog

Blog – najnowsze artykuły


Agencje badawcze w przemyśle farmaceutycznym

 
Wykorzystanie Badań Rynku w Przemyśle Farmaceutycznym
 
Jednym z najczęściej wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym rozwiązań, które wpływa na zwiększenie efektywności prowadzonego marketingu, jest przeprowadzanie systematycznych badań rynku, oraz analizowanie stworzonych na potrzeby tego sektora baz danych, zawierających w sobie przede wszystkim spis wszystkich lekarzy, aptek, oraz...


Market research dla farmaceutyki

 
Znaczenie Badań Rynku w Przemyśle Farmaceutycznym
 
Przemysł farmaceutyczny, tak samo jak każdy inny przemysł w każdym innym sektorze, potrzebuje profesjonalnego przeprowadzenia badania rynku, w celu uzyskania wiedzy, niezbędnej do podejmowania kluczowych, strategicznych wręcz decyzji biznesowych. Przede wszystkim, chodzi tutaj o sprawdzenie dokładnie wszystkich informacji, które mogą...


Badania marketingowe

 
Znaczenie Badań Marketingowych w Działalności Produkcyjnej
 
Badania marketingowe, to kolejny, bardzo ważny element w prowadzeniu wszelkiego rodzaju działalności produkcyjnej, ukierunkowanej na masowanego odbiorcę. Tutaj przecież nie sposób sprawdzić dokładnie potrzeb każdego potencjalnego klienta z osobna, ani też precyzyjnie sprawdzić motywów, jakie kierują nimi podczas podejmowania decyzji...


Badania rynku

 
Znaczenie Badań Rynku w Przemyśle Farmaceutycznym
 
Kolejnym, niesamowicie ważnym działaniem, o którym nie możemy zapominać, podczas wdrażania nowych rozwiązań w przemyśle farmaceutycznym, jest tutaj bez wątpienia badanie rynku, wobec czego, musimy pamiętać, iż jest to jedna z bardziej istotnych rzeczy, do przeprowadzenia, przed jakimkolwiek podjęciem decyzji o działaniu. Zanim przystąpimy do...


Badania rynku - narzędzia marketingowe

 
Wśród wielu różnych, nowoczesnych narzędzi marketingowych, z których możemy korzystać w kwestii promocji nowych produktów na rynku farmaceutycznym, bez wątpienia na naszą uwagę zasługuje możliwość wykorzystania Internetu w celach czysto promocyjnych. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość gromadzenia danych teleadresowych poszczególnych grup odbiorców oraz o systematyczne rozsyłanie do...


Badania klienta jako przykład trafnej inwestycji z dziedziny badań rynku

 
Każda firma działająca na rynku posiada ofertę produktów i usług. Oferta jest skierowana do konkretnej grupy klientów, niezależnie od tego, jak duży jest rynek, na którym działa przedsiębiorstwo. Dlatego zanim firma zdecyduje się na poszerzenie oferty lub wejście na nowy rynek, warto przekonać się, czy trafnie sformułowano ofertę. Zbudowanie oferty zależy zaś nie tylko o specyfikacji...


Wybierać mądrze

 
Znaczenie Działu Analiz w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie
 
Biorąc pod uwagę potrzeby nowoczesnego przedsiębiorstwa należy rozważyć możliwość utworzenia w strukturach firmy działu odpowiadającego za analizy rynkowe, badanie potrzeb i oczekiwań zarówno konsumentów jaki i pracowników, oraz wspierającego decydentów cennymi informacjami.
 
Rola Badań w Rozwoju i Utrzymaniu Pozycji...


Badania rynku – farmacja

 
Badania rynku są coraz częściej wykorzystywane przez różne firmy. W szczególności przez przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej i medycznej. Dla nich bardzo ważne jest prowadzenie bądź też zlecanie badań rynku. Co zyskuje się dzięki takim badaniom? Tylko dzięki nim możliwe jest pozyskanie wiarygodnych informacji o tym, na ile przyjęta strategia komunikacyjna, czy pojedyncza kampania...


Produkty codziennego użytku

 
Wśród produktów codziennego użytku, zaspokajających podstawowe potrzeby oraz szybkozbywalnych branży FMCG można wyróżnić: produkty tytoniowe, kosmetyki, alkohol, artykuły spożywcze. Cechą charakterystyczną owych produktów jest duża konkurencja, ale także wielkość klientów. Owe produkty wytwarzane są masowo, a co za tym idzie, mają niski nakład finansowy. Wiąże się to z wielością marek jednego...


Pharmaceutical market research Poland

 
For a pharmaceutical companies and medical companies is recommended to conduct market research, which can provide studies such as: consumer insights, advertising concept tests, packaging concept tests, advertising campaign effectiveness studies, decision-makers (physicians, pharmacists) surveys, testing of presence of the product in the media, market research. Everything because of high level...


Interaktywne badania rynku i opinii

 
Każda firma badawcza prowadząc badania marketingowe, czy rynku i opinii, wykorzystuje szereg metod i technik badawczych. Dwie najpopularniejsze metody to ilościowa i jakościowa. Wśród badań ilościowych znajdują się zaś m.in. ankiety telefoniczne (CATI – Computer Assisted Telephone Interview), wspomagane komputerowo wywiady bezpośrednie (CAPI – Computer Assisted Personal Interview),...


Na czym polegają badania rynku farmaceutycznego?

 
Zanim producent wprowadzi do obiegu nowy lek, to najpierw musi rzetelnie zbadać, czy na pewno spotka się on z dobrym przyjęciem przez pacjentów, jak również media i opinię publiczną. Zlecane są w takiej sytuacji badania rynku farmaceutycznego, które mogą dać odpowiedzi na wiele pytań, które z pewnością pojawiają się przed wprowadzeniem leku.
 
Kto przeprowadza badania rynku dla...


Healthcare market research – projekty z myślą o potrzebach farmacji

 
Badania marketingowe w obszarze branży medycznej są specyficzne z uwagi na to jaki jest charakter tej branży. Przede wszystkim w branży medycznej istotne są relacje interpersonalne, dlatego ważne jest jak placówki realizują potrzeby pacjentów i w jaki sposób przebiegają relacje na styku pacjenci – personel medyczny i lekarze.
 
Pharmaceutical market research dla służby zdrowia
 
Specyfika...


Badania farmaceutów gwarancją sprzedaży nowego leku

 
Potencjał drzemiący w branży medycznej, a także ciągły i niezwykle szybki jej rozwój spowodował, że wiele agencji badawczych zaczęło oferować usługi na jej potrzeby. Co więcej, powstało także wiele firm wyspecjalizowanych wyłącznie w zbieraniu, przetwarzaniu i analizie danych z branży medycznej. Jednym z częściej przeprowadzanych przez nie badań są tzw. badania farmaceutów.
 
Znaczenie badań...


W jaki sposób jest przeprowadzana analiza rynku medycznego?

 
Jesteś osobą decyzyjną w przedsiębiorstwie z branży medycznej? Poszukujesz skutecznych sposobów na zwiększenie skuteczności działań marketingowych? A czy rozważałeś już możliwość przeprowadzenia analizy rynku? Tego rodzaju badania pozwolą Ci osiągnąć wiele korzyści biznesowych. Zdołasz rozpoznać aktualne trendy na rynku medycznym oraz określić własną pozycję w branży. Poznaj również działania...


Praca - Ankieter

Poszukujemy osób do pracy dorywczej w charakterze ankietera. Praca polega na realizacji wywiadów i wypełnianiu ankiet z osobami indywidualnymi i przedstawicielami firm.
 
Oferujemy:
Elastyczne godziny pracy;
Atrakcyjny system wynagrodzeń;
Możliwość nabycia ciekawego doświadczenia zawodowego;
Pracę w okolicy miejsca zamieszkania.
Oczekiwania wobec kandydata:
Minimum średnie...


Informacje, które można pozyskać dzięki badaniu świadomości marek odkurzaczy

 
Wartość sprzedaży urządzeń AGD, w tym także odkurzaczy, przekroczyła w roku 2019 kwotę 24 mld zł. Klienci w tym segmencie chętniej sięgają jednak po produkty przedsiębiorstw znanych i cieszących się renomą. Aby sprawdzić, czy konkretna firma jest znana oraz jak prezentuje się na tle konkurentów, przeprowadza się badania świadomości marek odkurzaczy. Jakie przydatne informacje pozwalają one...