Tag: badania opinii (6)

Badania opinii

Badania opinii

 


Wykorzystanie Badań Opinii Klientów w Przemyśle Farmaceutycznym

 

Jednym z bardziej istotnych elementów, jakie można skutecznie zastosować, w przypadku przemysłu farmaceutycznego, jest oczywiście przeprowadzanie wszelkiego rodzaju badań opinii klientów, dzięki wynikom których, możliwe będzie osiągnięcie wysokiego poziomu efektywności sprzedaży. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, iż dzięki sprawnie przeprowadzanym badaniom opinii, można dowiedzieć się, w jaki sposób klient podejmuje decyzje podczas wyboru konkretnego produktu, oraz na co zwraca uwagę, poprzez zadanie mu pytań o produkty konkurencyjne. Jednym słowem, będzie można szybko się dowiedzieć, iż przekonać, w jaki sposób należy kształtować własny produkt, aby zapewnić sobie odpowiedni poziom zainteresowania klientów.

 

Znaczenie Badań Opinii dla Produktów Farmaceutycznych

 

Przede wszystkim, trzeba tutaj zauważyć, iż bardzo pomocne mogą się okazać wszelkiego rodzaju badania opinii klientów, którzy już korzystają z danego produktu naszego bądź też produktu konkurencji, bowiem dzięki temu, mamy możliwość poznać, czy produkt spełnia wszystkie oczekiwania klienta, zaś w przypadku kiedy jest inaczej, możemy dowolnie skorygować produkty, dostosowując je do potrzeb klientów. Warto tutaj podkreślić, jak duża rolę odgrywają profesjonalnie przygotowane bazy biznesowe, dzięki którym możemy szybko pozyskiwać odpowiednie informacje na temat naszej konkurencji oraz kontrahentów. Oczywiście informacje tutaj zbierane są w ramach badania rynku, gdzie precyzyjnie określane są wszystkie znane informacje odnośnie konkurencyjnych produktów, oraz firm je produkujących. Można więc powiedzieć, iż tego rodzaju badania marketingowe, odgrywają bardzo ważną i niesamowicie istotną rolę, jeśli chodzi o prowadzenie przedsiębiorstwa farmaceutycznego, nastawionego przede wszystkim na profesjonalną działalność i osiągnięcie sukcesu.


Promocja nowych produktów

Promocja nowych produktów

 


Znaczenie Promocji Nowych Produktów na Rynku Farmaceutycznym

 

Promowanie nowych produktów, jest bardzo ważnym elementem, szczególnie jeśli chodzi o rynek farmaceutyczny, bowiem mamy tutaj do czynienia z sytuacją w której nowe medykamenty, nie tylko muszą ładnie wyglądać. Muszą one przede wszystkim być zatwierdzone poprzez odpowiednie badania kliniczne, a przede wszystkim, będziemy tutaj musieli przekonać lekarzy danych specjalności do ich przepisywania swoim pacjentom. Trzeba więc przeprowadzić wszelkiego rodzaju badania, zapewniające nam o wiele większe ilości informacji na temat specyfiku, oraz wszystkie jego zalety, aby móc podnosić wyraźnie poziom jego sprzedaży.

 

Systematyczne Badanie Opinii Lekarzy

 

Chodzi tutaj w dużej mierze o to, aby przeprowadzać systematycznie wśród lekarzy badanie opinii, odnośnie poszczególnych specyfików, dzięki czemu, będziemy bardzo dobrze wiedzieli, z czego są zadowoleni, a czego jeszcze im brakuje na rynku, przez co o wiele łatwiej będzie nam utrafić w ich zapotrzebowanie, oraz potrzeby ich pacjentów. Jest to bardzo ważne, toteż tutaj pomocny okazuje się także email marketing, przy pomocy którego dość szybko możemy przedstawić naszą nową ofertę zarówno poszczególnym lekarzom, konkretnych specjalności, jak również kierownictwu konkretnych placówek zdrowotnych, szpitali oraz aptek.

 

Analiza Danych z Badań Klinicznych dla Bezpieczeństwa Produktów

 

Koniecznie trzeba tutaj także pamiętać o ważnym elemencie jakim jest analiza danych pozyskanych w drodze wszelkiego rodzaju badań klinicznych, aby sprawnie i skutecznie określać poziom bezpieczeństwa poszczególnych lekarstw, dzięki czemu, będziemy mogli zapewnić sobie prawidłowy poziom sprzedaży wszystkich nowych produktów firmy, a to przecież jest niesamowicie istotne.


Badania opinii pracowników

 

Poprawa Warunków Pracy dla Zwiększenia Efektywności

 

Działania na rzecz poprawy efektywności przedsiębiorstwa to przede wszystkim stała poprawa warunków wykonywanej przez zatrudnionych w nim pracowników pracy. Dzięki lepszym warunkom bowiem, zarówno w kwestii bezpieczeństwa, jak i zarobków, pracownicy będą pracować wydajniej, oraz z lepsza dbałością o jakość pracy, wobec czego możemy tutaj powiedzieć, iż będzie to aspekt, dzięki któremu przedsiębiorca może stosunkowo łatwo i sprawnie wpływać na osiąganą przez zakład efektywność.

 

Znaczenie Badań Opinii Pracowników

 

W tym jednak celu należy starannie zbadać opinię pracownika oraz poziom jego zadowolenia z warunków pracy, wobec czego też niezbędne będą tutaj systematyczne badania opinii pracowników, które pozwolą przedsiębiorcom uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące wszelkiego rodzaju kwestii związanych z zadowoleniem pracownika. Rzecz jasna tego rodzaju badania są stosunkowo skomplikowane, wobec czego najlepiej jeśli ich przeprowadzaniem będzie się zajmowała profesjonalna agencja badawcza, która posiada odpowiednie narzędzia oraz profesjonalnie potrafi przygotować odpowiednie ankiety, poprzez które możliwe jest uzyskanie wiarygodnego obrazu poziomu satysfakcji pracowników z warunków wykonywanej przez siebie pracy.

 

Wnioski z Badań a Działania Przedsiębiorcy

 

Generalnie rzecz ujmując można tutaj powiedzieć, iż poprzez tego rodzaju badania przekonać się można czy poziom wynagrodzeń jest dla większości pracowników satysfakcjonujący, jak również, o tym, czy są oni zadowoleni z poziomu bezpieczeństwa wykonywanej pracy. Dzięki tej zaś wiedzy przedsiębiorca będzie posiadał wiedzę na temat tego w którym kierunku skierować swoje działania, aby stale poprawiać warunki pracy w swoim zakładzie.


Firma dbająca o klientów

Firma dbająca o klientów

 

Każda firma, czy to usługowa, czy produkcyjna, powinna dbać o zadowolenie klienta. Stara się o to poprzez wysoką jakość towarów/usług, dostępny dział sprzedaży i dystrybucji, sprawne załatwianie spraw reklamacji, przyjazną obsługę. Jednym z warunków tej ostatniej jest cykliczne przeprowadzanie badań tajemniczy klient. Jest to technika badawcza świetnie sprawdzająca się w badaniach marketingowych. Pozwala na zbadanie pracy działów zajmujących się obsługą klienta. Ponieważ występuje w niej anonimowy audytor, badani nie mają świadomości, że właśnie w tym momencie są oceniani, więc nie wpływają na obiektywizm oceny. Jak łatwo się domyślić, jest to trudne zadanie, wobec tego należy zatrudnić do tego profesjonalną firmę badawczą.

 

Zlecenie badania mystery shopping

 

Badanie należy zlecić firmie, która posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu badań jakościowych, w tym przede wszystkim tajemniczego klienta i dysponuje ogólnopolską siecią ankieterów i audytorów, a także referencjami. Referencje dosyć łatwo sprawdzić, chociaż to proces czasochłonny. Najważniejsze jest jednak swobodne operowanie na rynku badań mystery shopping, a także posiadanie odpowiednio dużej liczby profesjonalnych audytorów.

 

Audytorzy

 

Powinien to być w miarę stabilny zespół, ponieważ gwarantuje to posiadanie przez tajemniczych klientów odpowiedniego doświadczenia. Audytorzy tajemniczy klient to nie są ankieterzy, czy teleankieterzy i należy o tym pamiętać. Ich obowiązki są znacznie bardziej skomplikowane i dużo szersze niż ankieterskie. Audytorzy powinni być biegli w obsłudze sprzętu elektronicznego (minikamera, dyktafon, smartfon, tablet), pewni siebie, powinni umieć grać, wcielać się w rolę typowego klienta danego sklepu, świetnie komunikować się z ludźmi, być otwarci. Powinni cyklicznie przechodzić szkolenia i kursy, a przed każdym kolejnym projektem badawczym dodatkowo wprowadzenie do niego.

 

Na czym polega to badanie

 

Badanie mystery client polega na wizytach w poszczególnych, wyznaczonych lub wylosowanych do projektu, placówkach. Jeden tajemniczy klient nie może odwiedzić ich zbyt wielu, by się „nie zdradzić”. Kluczowe jest bowiem to, by pracownicy nie domyślili się, że odbywa się badanie. Wizyta rozpoczyna się od ogólnej oceny samej placówki, tj. estetyki, eksponowania nazw i logotypów, reklam, ułożenia towarów, dostępności personelu. Na tej podstawie tajemniczy klient wypełni formularz oceny. Następnie przechodzi on do bezpośredniego kontaktu z pracownikami, udając klienta placówki. Rozmowa przebiega według z góry ustalonego, zaakceptowanego przez zamawiającego scenariusza. Dzięki temu możliwe jest porównywanie ocen i wyników poszczególnych placówek na etapie tworzenia raportu. Dostępna jest również opcja stworzenia benchmarkingu w obrębie całej sieci placówek.


Interaktywne badania rynku i opinii

Interaktywne badania rynku i opinii

 

Każda firma badawcza prowadząc badania marketingowe, czy rynku i opinii, wykorzystuje szereg metod i technik badawczych. Dwie najpopularniejsze metody to ilościowa i jakościowa. Wśród badań ilościowych znajdują się zaś m.in. ankiety telefoniczne (CATI – Computer Assisted Telephone Interview), wspomagane komputerowo wywiady bezpośrednie (CAPI – Computer Assisted Personal Interview), tradycyjne, bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe (PAPI – Paper and Pencil Personal Interview) oraz kwestionariusze ankiet online (CAWI – Computer Assisted Web Interview). Ponieważ do realizacji poszczególnych typów badań potrzeba bardzo dużej sieci ankieterów i moderatorów, ale również respondentów, firmy badawcze coraz częściej sięgają do tej ostatniej techniki, a więc badań internetowych. Pozwalają one bowiem zrezygnować z pośrednictwa ankietera, są szybkie i tanie. Jednak rozwinięcie i utrzymanie panelu online wymaga ciągłego rozbudowywania sieci respondentów. Chodzi o osoby reprezentujące populację, a więc posiadające różne wykształcenie, znajdujące się w różnym wieku, charakteryzujące się różnymi zainteresowani. Po pewnym czasie tworzą oni społeczność badaczy, społeczność respondentów.

 

Panel internetowy

 

Do obsługi badań internetowych powstały panele ankiet online, czy też inaczej – panele płatnych ankiet. Za ich pośrednictwem internauci rejestrują się w bazie respondentów danej firmy badawczej. Jest to nie tylko ciekawe doświadczenie, ale również okazja do zarobku, ponieważ zwykle za wypełnianie płatnych ankiet otrzymuje się punkty, które następnie, po zgromadzeniu odpowiedniej ich liczby, wymienia się na pieniądze. Na pewno nie są to sumy wielkie, ale z drugiej strony – kto zna łatwiejszy sposób na zarabianie na ankietach?

 

Po rejestracji w panelu płatnych ankiet należy uzupełnić swój profil użytkownika a potem czekać na maile zapraszające do udziału w badaniach. Należy pamiętać, że żaden panel nigdy nie poprosi nas o podanie danych drażliwych, takich jak numer dowodu osobistego, czy numer PESEL, numer zabezpieczający kartę kredytową itp. Panelowi potrzebne są za to informacje takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bakowego.

 

Wypełniaj płatne ankiety online i zarabiaj przez Internet

 

Do wypełniania płatnych ankiet nie potrzeba dużo. Wystarczy zaktualizowana przeglądarka internetowa, dostęp do sieci i oczywiście urządzenie komputerowe. Jednak nie ma znaczenia, czy będzie to komputer stacjonarny, laptop, tablet czy smartfon. Aplikacje do badań na każdym z tych urządzeń powinny wyświetlać się odpowiednio. Jak łatwo się domyślić, wypełnianie płatnych ankiet online i zarabianie przez Internet jest nie tylko łatwe, ale i bezpieczne. Obecne systemy badawcze posiadają najlepsze systemy zabezpieczeń. Szczegóły na ten temat powinny znajdować się w regulaminie danego panelu płatnych ankiet. Są one na tak wysokim poziomie, że nie trzeba martwić się o dane osobowe i odpowiedzi na poszczególne pytania w ankietach. Uczestnictwo w panelu, odpowiadanie w ankietach, jest poufne.


Prowadzisz sklep online? Sprawdź, co myślą o nim Twoi klienci!

Zapytaj klientów o opinie {check} Poznaj ich ocenę. Dopasuj się do oczekiwań! Skorzystaj z pomocy profesjonalistów. Sprawdź naszą ofertę {star}