Healthcare market research – projekty z myślą o potrzebach farmacji

badania rynku

Healthcare market research – projekty z myślą o potrzebach farmacji

 

Badania marketingowe w obszarze branży medycznej są specyficzne z uwagi na to jaki jest charakter tej branży. Przede wszystkim w branży medycznej istotne są relacje interpersonalne, dlatego ważne jest jak placówki realizują potrzeby pacjentów i w jaki sposób przebiegają relacje na styku pacjenci – personel medyczny i lekarze.

 

Pharmaceutical market research dla służby zdrowia

 

Specyfika badań marketingowych dla służby zdrowia wymaga nieco innych działań oraz specyficznych badań w czasie projektowania odpowiednich strategii marketingowych. Badania marketingowe ukierunkowane na potrzeby służby zdrowia opierają się zarówno na wykorzystaniu technik jakościowych, jak i ilościowych.

 

Wspieranie sprzedaży usług medycznych wymaga nieco odmiennego podejścia niż stosowane powszechnie w działalności promocyjnej dla innych branż. Działania marketingowe w obrębie branży medycznej powinny zmierzać do usprawnienia komunikacji z potencjalnymi nabywcami usług (pacjentami) dzięki czemu będą oni uzyskiwać łatwo dostępną i przejrzystą informację o świadczonych usługach oraz tworzenia korzystnego wizerunku danej placówki.

 

Trendy na rynku usług medycznych

 

Kierunek w jakim wydają się zmierzać trendy rozwoju marketingu w służbie zdrowia wyznaczają na najbliższy czas:

 

  • budowanie pozytywnego wizerunku marki w tym poszukiwanie i wspieranie tożsamości placówki medycznej;
  • orientację na satysfakcje pacjenta wynikającą z jakości świadczonych usługach;
  • projektowanie odpowiednich strategii marketingowych w oparciu o wnioski z projektów healthcare market reaserch .

 

Badania rynku farmaceutycznego - wsparcie skutecznej kampanii

 

Przemysł farmaceutyczny to ogromne nakłady na reklamę, ponieważ głównym kanałem promocji są w tym wypadku środki masowego przekazu, w których reklama jest relatywnie kosztowna. Dlatego też tak bardzo istotne są kompleksowe badania poprzedzające projektowanie kampanii tak by była ona jak najbardziej efektywna pod kątem skuteczności.

 

Koncepcje reklamowe można przeanalizować podczas badania potencjalnych klientów zarówno na wczesnym etapie projektowania kampanii jak i na jej finale (już podczas emisji reklam telewizyjnych). Badania prowadzone są w grupach konsumenckich, ale także w grupach decydentów, czyli zarówno farmaceutów jak i lekarzy, którzy zamawiają leki do aptek oraz je przepisują lub rekomendują w przypadku leków dostępnych bez recepty

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego badania marketingowe w obszarze branży medycznej są specyficzne?

Badania marketingowe w branży medycznej są specyficzne ze względu na istotność relacji interpersonalnych oraz wpływ personelu medycznego i lekarzy na potrzeby i doświadczenia pacjentów.

Jakie cele powinny kierować działaniami marketingowymi w obszarze usług medycznych?

Cele działań marketingowych w branży medycznej powinny obejmować usprawnienie komunikacji z pacjentami, dostarczanie dostępnych i przejrzystych informacji o świadczonych usługach oraz budowanie pozytywnego wizerunku placówki medycznej.

Dlaczego badania rynku farmaceutycznego są istotne dla skutecznej kampanii reklamowej?

Badania rynku farmaceutycznego są istotne dla skutecznej kampanii reklamowej, ponieważ pozwalają na zrozumienie potrzeb i preferencji klientów oraz pomagają w projektowaniu kampanii, która maksymalizuje efektywność promocji leków.