Badania farmaceutów gwarancją sprzedaży nowego leku

badania rynku

Badania farmaceutów gwarancją sprzedaży nowego leku

 

Potencjał drzemiący w branży medycznej, a także ciągły i niezwykle szybki jej rozwój spowodował, że wiele agencji badawczych zaczęło oferować usługi na jej potrzeby. Co więcej, powstało także wiele firm wyspecjalizowanych wyłącznie w zbieraniu, przetwarzaniu i analizie danych z branży medycznej. Jednym z częściej przeprowadzanych przez nie badań są tzw. badania farmaceutów.

 

Znaczenie badań farmaceutów

 

Wprowadzając na rynek nowy produkt, koncerny farmaceutyczne muszą zadbać nie tylko o jego właściwy skład i działanie. Równie istotna jest cała koncepcja marketingowa leku, wliczając w to takie elementy, jak:

 

  • cena
  • wygląd opakowania
  • najważniejsza grupa docelowa

 

Aby uniknąć niepotrzebnych strat finansowych i upewnić się, że wprowadzany na rynek medykament zaskarbi sobie uznanie pacjentów, przeprowadza się odpowiednie badania marketingowe. Co ciekawe, często ankietowaną grupą w tym kontekście nie są wcale pacjenci, a farmaceuci. Dlaczego? Otóż o ile klientem końcowym niemal każdego leku są osoby, którym doskwierają pewne dolegliwości, o tyle rekomendacja (lub jej brak) pracownika apteki ma zwykle decydujące znaczenie co do wyboru konkretnego produktu.

 

Stąd też niezwykle istotne jest poznanie opinii i oczekiwań farmaceutów - zarówno co do poszczególnych koncepcji nowych leków, jak i sposobu postrzegania marek obecnych już na rynku.

 

Na czym polegają badania marketingowe wśród farmaceutów?

 

Każda agencja badawcza (nie tylko wyspecjalizowana w analizach dla sektora medycznego) posiada dwie główne metody pozyskiwania danych na interesujący ją temat. Pierwszą z nich stanowi analiza ilościowa. Polega ona na przeprowadzeniu szerokich badań (zazwyczaj za pomocą ankiet), mających dać ogólne rozeznanie w zjawiskach występujących w obrębie danej grupy.

 

Drugie podejście to tzw. metoda jakościowa. Pozwala na dogłębne zrozumienie danego problemu poprzez wywiady przeprowadzane ze specjalistami z branży lub osobami, których dotyczy analiza.

 

Badanie farmaceutów zwykle rozpoczyna się od metody jakościowej. Na podstawie rozmowy z właścicielami aptek można później opracować kwestionariusz, umożliwiający efektywne przeprowadzenie badania ilościowego (przy udziale kilkuset placówek), weryfikującego wstępne przypuszczenia co do opinii o nowym leku.

 

Elementem kończącym jakiekolwiek badania farmaceutów jest sporządzenie wyczerpującego raportu na temat jego rezultatów i ich interpretacji. Pozwala to wyciągnąć odpowiednie wnioski i w lepszy sposób dopasować produkt do oczekiwań zarówno właścicieli aptek, jak i klientów.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego farmaceuci odgrywają ważną rolę w badaniach marketingowych dla firm farmaceutycznych?

Farmaceuci często mają decydujący wpływ na wybór konkretnego leku przez pacjentów, dlatego ich opinie i rekomendacje są kluczowe dla koncernów farmaceutycznych.

Jakie aspekty koncepcji marketingowej leku badane są przez farmaceutów?

Farmaceuci badają różne elementy, takie jak cena, wygląd opakowania i grupa docelowa leku, aby ocenić jego potencjał na rynku.

Jakie metody pozyskiwania danych wykorzystywane są w badaniach farmaceutów?

W badaniach farmaceutów wykorzystuje się głównie dwie metody: analizę ilościową (ankiety) oraz metodę jakościową (wywiady z ekspertami).