Zastosowanie aplikacji mobilnych w odpowiedzi na e-dokumentację

program do gabinetu

Zastosowanie aplikacji mobilnych w odpowiedzi na e-dokumentację

 

Mówiąc o elektronicznej dokumentacji medycznej, ma się nie tylko na myśli konieczność wyeliminowania papierowej dokumentacji, ale także możliwość prowadzenie kartotek pacjentów z wykorzystaniem aplikacji mobilnych. Sama e-dokumentacja skraca czas, który lekarz poświęca na prowadzenie papierowej dokumentacji, a przy tym eliminuje:

 

  • nieczytelne zapisy;
  • chaotycznie prowadzone kartoteki;
  • możliwość zabrudzenia bądź zniszczenia zgromadzonych

 

Na czym polega e-dokumentacja?

 

Elektroniczna dokumentacja medyczna stanowi innowacyjne rozwiązania, które pozwala na rzetelne prowadzenie dokumentacji, a przy tym:

 

  • dba o łatwy dostęp do danych pacjentów;
  • umożliwia w razie konieczności łatwe udostępnianie danych;
  • zwiększa bezpieczeństwo przechowywania kart pacjentów;
  • uniemożliwia całkowite zniszczenie danych.

 

Ponadto program dla lekarzy umożliwia korzystanie z zasobów systemu w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Mówiąc o łatwym dostępie lekarzy do systemu, nie można pominąć roli aplikacji mobilnych, które z powodzeniem mogą być prowadzone z wykorzystaniem systemu iOS, jak i Android.

 

Aplikacje mobilne to sposób na realizację e-dokumentacji

 

Aplikacje mobilne wspierają łatwy dostęp do zawartości systemu w każdym momencie. Z ich wykorzystaniem możliwym, jest komfortowe wprowadzanie kolejnych dat wizyt, dni urlopu czy planowanej długości wizyty. Ponadto obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej koncentruje nie tylko wokół prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, ale także orientuje się wokół elektronicznych recept czy skierowań, których wystawianie może okazać się komfortowe dzięki zastosowaniu aplikacji.

 

Na co pozwala program do e-dokumentacji?

 

W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności systemu z poziomu aplikacji mobilnej, wystarczy posiadać dostęp do Internetu. Dzięki wykorzystaniu programu do elektronicznej dokumentacji medycznej, można na bieżąco wprowadzać dane z przeprowadzonych wywiadów z pacjentami, a także zamieszczać:

 

  • załączniki, które mają znaczenie dla przeprowadzanego leczenia;
  • dane osobowe oraz kontaktowe pacjentów;
  • zalecenia, które pacjent otrzymał od swojego lekarza.

 

Dzięki zapisywaniu takich informacji w formie elektronicznej, kolejni lekarze zyskują dostęp do czytelnych oraz uporządkowanych informacji.

 

Aplikacje mobilne podnoszą komfort pracy lekarzy

 

Należy zdawać sobie sprawę, że twórcy programów dla lekarzy, powinien zwracać uwagę na maksymalne ułatwienie pracy przywołanej grupy zawodowej, a tym samym proponować rozwiązania, które zwiększą czas, który lekarze będą poświęcać dla problemu pacjenta. Umożliwienie korzystania z programu z poziomu aplikacji mobilnych, jest krokiem do podnoszenia komfortu pracy, który rozumiany jest, jako swobodny dostęp do treści systemu i możliwość prowadzenia skutecznego leczenia w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie korzyści niesie ze sobą e-dokumentacja medyczna?

E-dokumentacja medyczna skraca czas poświęcany na prowadzenie dokumentacji, dba o łatwy dostęp do danych pacjentów, zwiększa bezpieczeństwo przechowywania kart pacjentów i umożliwia udostępnianie danych w razie potrzeby.

Dlaczego aplikacje mobilne są przydatne dla lekarzy?

Aplikacje mobilne pozwalają lekarzom na wygodne wprowadzanie danych, elektroniczne recepty i skierowania oraz na dostęp do pełnej funkcjonalności systemu e-dokumentacji medycznej w terenie.

Jakie informacje można wprowadzać za pomocą aplikacji mobilnych?

Za pomocą aplikacji mobilnych można wprowadzać dane z przeprowadzonych wywiadów z pacjentami, załączniki, dane osobowe i kontaktowe pacjentów oraz zalecenia medyczne.