O zaletach e-dokumentacji medycznej w formie aplikacji medycznej

program do gabinetu

O zaletach e-dokumentacji medycznej w formie aplikacji medycznej

 

Wprowadzone zmiany w służbie zdrowia, przekładają się na rozwiązania, które mają na celu uskutecznić pracę jednostek medycznych, jak i indywidualnych lekarzy. Dzięki zastosowaniu dedykowanego programu do prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, nowoczesny lekarz zyskuje możliwość korzystania z mobilnej aplikacji, ułatwiającej dostęp do zasobów systemu w dowolnym miejscu i o dowolnej porze pod warunkiem, iż posiada się dostęp do Internetu.

 

Kilka słów o zastosowaniu elektronicznej dokumentacji medycznej

 

Elektroniczna dokumentacja medyczna, pozwala na wyeliminowanie papierowej dokumentacji. Oznacza to, że lekarz zyskuje e-dostęp do:

 

  • elektronicznego grafiku pracy;
  • kartoteki pacjentów;
  • przeprowadzonych wywiadów lekarskich;
  • wystawiania recept, skierowań czy zwolnień.

 

Wszystkie dokumenty, które wystawiane są przez lekarzy w elektroniczny sposób, potwierdzane są jego e-podpisem. Jednocześnie przekłada się to, na niemożliwość skopiowania dokumentacji medycznej, poprzez podrobienie podpisu lekarza.

 

Aplikacja mobilna uskutecznia działanie

 

Każda z tych funkcji dostępna, jest z poziomu aplikacji mobilnej, co pozwala lekarzowi na wypełnianie swoich obowiązków w dowolnym miejscu, gdzie posiada dostęp do Internetu i urządzenia, na którym może skorzystać z aplikacji. Korzystanie z aplikacji, to przede wszystkim wygoda i łatwość obsługi programu do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Zastosowanie elektronicznej dokumentacji medycznej w formie aplikacji mobilnej, jest otwarciem się na nowe rozwiązania ułatwiające pracę lekarzy i naukę obsługi programu przeznaczonego do e-dokumentacji.

 

Dlaczego warto skorzystać z aplikacji mobilnych?

 

Wśród największych zalet wynikających z korzystania z aplikacji mobilnych, można wymienić:

 

  • dostęp do pełnej zawartości systemu- bez ograniczeń;
  • możliwość bieżącego wprowadzania danych;
  • bieżący podgląd swojego grafiku pracy o każdej porze i w każdym miejscu;
  • komfortowe korzystanie z zasobów systemu poza gabinetem np. podczas wizyt domowych.

 

Aplikacja mobilna ułatwia pracę lekarzy

 

Jak widać, aplikacja mobilna w znacznym stopniu ułatwia wypełniania obowiązków lekarza w odpowiedzi na wprowadzony obowiązek elektronicznej dokumentacji medycznej. Aplikacje mobilne można traktować, jako znak rozpoznawczy nowoczesnego lekarza, który nakierowany, jest na maksymalne wykorzystanie możliwości programów do e-dokumentacji.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Co to jest elektroniczna dokumentacja medyczna?

Elektroniczna dokumentacja medyczna to rozwiązanie, które eliminuje tradycyjną papierową dokumentację i umożliwia lekarzom e-dostęp do grafiku pracy, kartotek pacjentów, wywiadów lekarskich oraz wystawiania dokumentów medycznych, jak recepty czy skierowania.

Dlaczego elektroniczna dokumentacja medyczna jest bardziej bezpieczna od tradycyjnej dokumentacji?

Elektroniczna dokumentacja medyczna wykorzystuje e-podpisy, co uniemożliwia skopiowanie dokumentacji poprzez podrobienie podpisu lekarza, co jest często spotykane w tradycyjnej dokumentacji.

Jakie funkcje dostępne są w aplikacji mobilnej do elektronicznej dokumentacji medycznej Medfile?

Aplikacja mobilna Medfile umożliwia dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym wypełnianie obowiązków, przegląd grafiku pracy, wprowadzanie danych oraz obsługę programu do e-dokumentacji medycznej.