Rejestry medyczne a bezpieczeństwo i skuteczność w opiece nad pacjentem

program do gabinetu

Rejestry medyczne a bezpieczeństwo i skuteczność w opiece nad pacjentem

 

W ramach dbania o efektywność przeprowadzanych badań oraz podnoszenie skuteczności analizowania pozyskanych danych powstaje wiele nowych możliwości ulepszania standardów realizowanych procesów badawczych. Przykładem podnoszącym poziom prowadzonych badań są rejestry medyczne, które to są tworzone z zachowaniem zasad prowadzenia dobrej praktyki, a ich celem jest kontrolowanie jakości realizowanych świadczeń oraz pobudzanie do  ulepszania.

 

W drodze nad poprawą standardów

 

Rejestry te dedykowane są dla pacjentów z określonym rozpoznaniem, stanem chorobowym, zażywających dany produkt leczniczy, a także dla pacjentów poddawanych konkretnej terapii bądź postępowaniu. Ogólnie rzecz ujmując zastosowanie rejestru medycznego umożliwia:

 

  • wskazanie poziomu jakości świadczeń zdrowotnych;
  • ocenę sposobu postępowania;
  • poprawę bezpieczeństwa;
  • lepsze sprawowanie opieki nad pacjentami.

 

Podniesienie standardów daje nowe szanse

 

Rejestry takie należy traktować jako elektroniczną bazę wiedzy na temat historii pacjentów, którą można wykorzystać w celach profilaktycznych, edukacyjnych bądź rozwojowych. Tworzy je, prowadzi i likwiduje Minister Zdrowia. Przy czym tworzenie ich odbywa się w odpowiedzi do typologii chorób, zakresów. Warto pamiętać także o tym, że wdrążane są one w odpowiedzi na potrzebę ich tworzenia, w szczególności ma się na uwadze:

 

 

O pacjencie należy wiedzieć jak najwięcej

 

Mając na uwadze założenia, które przyświecają celowi tworzenia rejestrów medycznych powinno prowadzić się je w taki sposób, aby  ułatwić pozyskiwanie wiedzy dotyczącej między innymi:

 

  • powodów zastosowanego leczenia;
  • skuteczności podejmowanych działań;
  • bezpieczeństwa pacjenta tj. powikłań, zdarzeń niepożądanych;
  • wykorzystanych technologii.

 

Zawarcie wielości informacji w jednym miejscu pozwala na korzystanie ze zgromadzonych informacji w łatwiejszy, a ponadto w mniej czasochłonny sposób. Co jednocześnie może przełożyć się na osiągane efekty w leczeniu.

 

Za skutecznością musi iść bezpieczeństwo

 

Wszystkie te działania mają na celu polepszenie świadczonych usług, a przy tym podnoszenie standardów. Rozwiązania, jakimi są rejestry medyczne mają ułatwić kontakt, który zachodzi między pacjentem, a personelem zajmujących się nim. Dlatego też projektując takowe rejestry należy pamiętać, iż powinny być one przejrzyste, proste w obsłudze, funkcjonalne, a przede wszystkim zapewniające bezpieczeństwo.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym są rejestry medyczne?

Rejestry medyczne to elektroniczne bazy danych zawierające informacje na temat pacjentów z określonym rozpoznaniem, stanem chorobowym lub poddawanych konkretnej terapii. Służą do kontroli jakości świadczeń zdrowotnych oraz monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa opieki nad pacjentami.

Jakie cele stoją za tworzeniem rejestrów medycznych?

Głównymi celami tworzenia rejestrów medycznych są doskonalenie praktyki klinicznej, poprawa skuteczności opieki nad pacjentami oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów.

Dlaczego ważne jest ułatwienie pozyskiwania wiedzy o pacjencie?

Pozyskiwanie wiedzy o pacjencie jest istotne, ponieważ pozwala na lepsze zrozumienie jego potrzeb i stanu zdrowia oraz na dostosowanie opieki medycznej do tych potrzeb.