Kilka ważnych informacji o badaniach obserwacyjnych

badania kliniczne

Kilka ważnych informacji o badaniach obserwacyjnych

 

Procesy badawcze w medycynie charakteryzują się wykorzystaniem specjalistycznych metod, które umożliwiają pozyskiwanie maksymalnej ilości potrzebnych informacji. Ponadto dzięki wyznaczeniu odpowiednich wymagań oraz ustaleniu zasad, realizowane procesy cieszą się nie tylko wiarygodnością pozyskiwanych danych, ale także skutecznością. Wyniki, które pozyska się w procesie badawczym, mogą przyczynić się do uskutecznia prowadzonych terapii i podnoszenia jej wyników.

 

Alternatywa dla badań klinicznych

 

Jeśli chodzi o przeprowadzanie procesów, nakierowanych na badania obserwacyjne, mówi się o nich, że stanowią dopełnienie popularnych badań klinicznych. Niestety czasami przeprowadzenie badań klinicznych jest niemożliwe (na przykład ze względu na ich wątpliwą zgodność z przyjętymi zasadami etyki). Wtedy warto zwrócić uwagę na badania takie jak obserwacyjne, które dają szansę na pozyskiwanie:

 

 • rzetelnych ocen czynników ryzyka;
 • czynników prognostycznych.

 

Na co pozwalają procesy badawcze?

 

Projekty w dziedzinie medycyny, które zorientowane są na typ badań obserwacyjnych, umożliwiają przeprowadzanie procesów, nakierowanych na:

 

 • obserwację pacjentów;
 • odnotowanie skutków stosowanej terapii leczniczej;
 • wskazywanie skutków narażenia na danych czynnik potencjalnie chorobotwórczy.

 

W zależności od wybranej metodologii badania, można przeprowadzać pomiary:

 

 • kohortowe;
 • kliniczno-kontrolne;
 • przekrojowe;
 • prospektywne;
 • retrospektywne.

 

Czym się różnią badania prospektywne od retrospektywnych?

 

Badania retrospektywne bazują na zastosowaniu dostępnej już dokumentacji medycznej, tym samym odnoszą się do wydarzeń, które miały już miejsce. Za narzędzie w tym badaniu w oczywisty sposób uznaje się analizę zgromadzonych danych. Jeśli odnieść się do badań prospektywnych to należy zauważyć, iż odnoszą się one do przyszłości, a tym samym dają szansę na:

 

 • podejmowanie działań zgodnych z ustalonym planem;
 • określanie przedziału czasowego, w którym odbędzie się badanie;
 • wskazanie danych, które są potrzebne do zrealizowania badania, a następnie ich pozyskanie.

 

Każda metoda ma swoje zalety

 

Mówiąc o badaniach obserwacyjnych warto podkreślić, iż dzięki zastosowaniu ich w procesie badawczym, można przeprowadzić stosunkowo tani proces badawczy na dużej próbie osób. Jeśli chodzi o badania retrospektywne warto zaznaczyć, iż ich zaletą jest możliwość korzystania z danych już zgromadzonych, co eliminuje konieczność przeprowadzania działań zorientowanych na ich pozyskanie. Zaś jeśli chodzi o badania prospektywne, to ich największą zaletą jest możliwość przygotowania procesu i poddanie badaniu aktualnego zagadnienia.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym charakteryzują się procesy badawcze w medycynie?

Procesy badawcze w medycynie opierają się na wykorzystaniu specjalistycznych metod, które pozyskują maksymalną ilość potrzebnych informacji.

Dlaczego badania obserwacyjne stanowią alternatywę dla badań klinicznych?

Badania obserwacyjne stanowią alternatywę dla badań klinicznych w przypadkach, gdy badania kliniczne nie są możliwe z powodu ograniczeń etycznych lub innych przyczyn. Pomagają one w pozyskiwaniu rzetelnych ocen czynników ryzyka i prognostycznych.

Jakie cele można osiągnąć dzięki badaniom obserwacyjnym w medycynie?

Badania obserwacyjne pozwalają na obserwację pacjentów, odnotowywanie efektów terapii leczniczej i wskazywanie skutków narażenia na potencjalnie chorobotwórcze czynniki.