Tag: rejestry medyczne (1)

Rejestry medyczne a bezpieczeństwo i skuteczność w opiece nad pacjentem

Rejestry medyczne a bezpieczeństwo i skuteczność w opiece nad pacjentem

 

W ramach dbania o efektywność przeprowadzanych badań oraz podnoszenie skuteczności analizowania pozyskanych danych powstaje wiele nowych możliwości ulepszania standardów realizowanych procesów badawczych. Przykładem podnoszącym poziom prowadzonych badań są rejestry medyczne, które to są tworzone z zachowaniem zasad prowadzenia dobrej praktyki, a ich celem jest kontrolowanie jakości realizowanych świadczeń oraz pobudzanie do  ulepszania.

 

W drodze nad poprawą standardów

 

Rejestry te dedykowane są dla pacjentów z określonym rozpoznaniem, stanem chorobowym, zażywających dany produkt leczniczy, a także dla pacjentów poddawanych konkretnej terapii bądź postępowaniu. Ogólnie rzecz ujmując zastosowanie rejestru medycznego umożliwia:

 

  • wskazanie poziomu jakości świadczeń zdrowotnych;
  • ocenę sposobu postępowania;
  • poprawę bezpieczeństwa;
  • lepsze sprawowanie opieki nad pacjentami.

 

Podniesienie standardów daje nowe szanse

 

Rejestry takie należy traktować jako elektroniczną bazę wiedzy na temat historii pacjentów, którą można wykorzystać w celach profilaktycznych, edukacyjnych bądź rozwojowych. Tworzy je, prowadzi i likwiduje Minister Zdrowia. Przy czym tworzenie ich odbywa się w odpowiedzi do typologii chorób, zakresów. Warto pamiętać także o tym, że wdrążane są one w odpowiedzi na potrzebę ich tworzenia, w szczególności ma się na uwadze:

 

 

O pacjencie należy wiedzieć jak najwięcej

 

Mając na uwadze założenia, które przyświecają celowi tworzenia rejestrów medycznych powinno prowadzić się je w taki sposób, aby  ułatwić pozyskiwanie wiedzy dotyczącej między innymi:

 

  • powodów zastosowanego leczenia;
  • skuteczności podejmowanych działań;
  • bezpieczeństwa pacjenta tj. powikłań, zdarzeń niepożądanych;
  • wykorzystanych technologii.

 

Zawarcie wielości informacji w jednym miejscu pozwala na korzystanie ze zgromadzonych informacji w łatwiejszy, a ponadto w mniej czasochłonny sposób. Co jednocześnie może przełożyć się na osiągane efekty w leczeniu.

 

Za skutecznością musi iść bezpieczeństwo

 

Wszystkie te działania mają na celu polepszenie świadczonych usług, a przy tym podnoszenie standardów. Rozwiązania, jakimi są rejestry medyczne mają ułatwić kontakt, który zachodzi między pacjentem, a personelem zajmujących się nim. Dlatego też projektując takowe rejestry należy pamiętać, iż powinny być one przejrzyste, proste w obsłudze, funkcjonalne, a przede wszystkim zapewniające bezpieczeństwo.