Analizy statystyczne w procesie decyzyjnym

analizy statystyczne

Analizy statystyczne w procesie decyzyjnym

 

W procesach badawczych kładzie się nacisk na to, aby pozyskane dane zawierały maksymalną ilość potrzebnych informacji, które umożliwią osiągnięcie sukcesu. Zwracając jednak uwagę na wielość pozyskanych informacji należy je we właściwy sposób uporządkować i zrozumieć, w czym pomocna będzie analiza statystyczna.

 

Kontrola zwiększa skuteczność

 

Jeśli zdecydujemy się na przeprowadzenie badania należy pamiętać, iż powinno ono zostać cyklicznie powtórzone. Umożliwia to nie tylko stałe kontrolowanie sytuacji i zauważanie kiedy i w jaki sposób zmieniają się konkretne czynniki. Regularność monitorowania umożliwia:

 

 • eliminację błędów;
 • podtrzymywanie właściwych reakcji;
 • dynamiczne reagowanie na zachodzące zmiany.

 

Analizy statystyczne stanowią niezbędny etap każdego procesu badania statystycznego, który może być:

 

 • okresowe – wykonywane cyklicznie;
 • doraźne – wykonywane jednorazowo.

 

Im więcej wiesz tym lepiej działasz

 

Przeprowadzanie analiz umożliwia zrozumienie uzyskanych danych w procesach badawczych, a przy tym pozwala na wytyczenie najważniejszych treści. Co więcej umożliwiają one:

 

 • wytyczenie relacji występującymi między elementami badania;
 • uzyskanie nowej wiedzy bądź jej pogłębienie;
 • wzrost efektywności podejmowanych decyzji;
 • właściwe postawienie celów rozwojowych;
 • rozpoznanie faktycznej sytuacji.

 

Statystyka posiada rozwiązanie

 

Statystyka jako nauka skupia się na pozyskiwaniu, analizie danych oraz prezentacji wyników. Ponadto umożliwia ona uporządkowanie zebranych danych, wskazanie słabych, jak i mocnych stron. Ponadto w głównej mierze statystyka pozwala na sprawdzenie, która z decyzji będzie trafna, i jakie decyzje warto podejmować.

 

Działania nakierowane na zrozumienie

 

Przeprowadzanie analiz statystycznych jest bardzo ważne ze względu na to, iż umożliwiają one podniesienie skuteczności podejmowanych działań oraz w ogólności wpływają na lepsze zrozumienie zachodzących działań. Z wykorzystanie fachowym narzędzi możliwym staje się w drodze procesu badawczego:

 

 • opis zachodzących zjawisk i ich wyjaśnienie;
 • prognozowanie zjawisk;
 • wskazanie zachodzących prawidłowości;
 • zmianę perspektywy patrzenia.

 

Przyszłość da się stworzyć

 

Dzięki wielości informacji, które można uzyskać w procesach badawczych można powiedzieć, iż analizy statystyczne w pozytywny sposób wpływają na proces decyzyjny. Nie tylko zmniejszają czas potrzebny na podjęcie poprawnej decyzji, ale także zwiększają jej trafność oraz pozwalają na właściwe prognozowanie skutków podjęcia danej decyzji.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego analiza statystyczna jest istotna w procesach badawczych?

Analiza statystyczna jest istotna, ponieważ pomaga uporządkować i zrozumieć pozyskane dane, wytycza relacje między elementami badania, umożliwia zrozumienie zachodzących zjawisk i prowadzi do lepszego zrozumienia sytuacji, co wpływa na efektywność podejmowanych decyzji.

Jakie korzyści płyną z przeprowadzania analiz statystycznych w procesach badawczych?

Analizy statystyczne pozwalają na wytyczenie relacji między danymi, uzyskanie nowej wiedzy, wzrost efektywności podejmowanych decyzji, właściwe postawienie celów rozwojowych i rozpoznanie faktycznej sytuacji.

Jakie narzędzia i techniki wykorzystuje się w analizach statystycznych?

W analizach statystycznych wykorzystuje się różne narzędzia i techniki, takie jak testy statystyczne, analiza regresji, analiza czasowa, analiza skupień, analiza czynnikowa i wiele innych.