Statystyka medyczna: na czym polega jej skuteczność?

analizy statystyczne

Statystyka medyczna: na czym polega jej skuteczność?

 

Statystyka pozwala na podejmowanie trafnych decyzji i zrozumienie zjawisk, które wokół nas zachodzą. Z wykorzystaniem metod statystycznych możliwym, jest pozyskanie szczegółowych informacji na temat badanego zagadnienia oraz wskazanie występujących w nim zależności i prawidłowości. Stąd też nie dziwi fakt, iż jest ona nauką, która ciągle się rozwija, czego dowodem może być wykorzystanie statystyki w medycynie.

 

Jakie korzyści przynosi statystyka?

 

Wśród korzyści, które można czerpać z zastosowania statystyki, w takich dziedzinach jak medyczna, można wymienić:

 

  • skrócenie czasu potrzebnego na uporządkowanie dużych ilości danych;
  • skuteczne gospodarowanie posiadanymi zasobami;
  • ułatwienie prowadzenia prac administracyjnych jednostek medycznych itp.;
  • eliminację czasochłonnej ręcznej obróbki danych;
  • wskazanie mocnych i słabych stron prowadzonych działań.

 

Statystyka wspiera skuteczne leczenie

 

Zastosowanie w procesie badawczym specjalistycznych programów do statystyki medycznej pozwoli, na ułatwienie dobrania próby badawczej czy kontrolnej, które będą charakteryzować się m.in. odpowiednią liczebnością. Wśród innych czynności, które ułatwiane są w projektach badawczych dzięki zastosowaniu statystyki, znajdują się:

 

  • porównywanie ze sobą danych – tak pojedynczych, jak i złożonych;
  • określenie skuteczności nowego leku czy terapii – tu statystyka pozwala oddzielić elementy przypadkowe od rzeczywistych przyczyn oraz ujawnić zależności;
  • wskazanie wstępnego ryzyka zachorowania na daną chorobę dla pojedynczego pacjenta lub większej grupy badanych.

 

Nauka, która przekłada się na zarządzanie

 

Wykorzystanie w dziedzinie medycyny statystyki otwiera przed badaczami nowe szanse. Pozwali im na przeprowadzenie dogłębnej analizy wyników z badań klinicznych, a przy tym minimalizuje czas wykonania tego zadania. Tym samym możliwe jest wcześniejsze wprowadzenie zmian i natychmiastowe zaprzestanie działań, które nie działają na korzyść pacjenta. Jeśli natomiast chodzi o wspomniane zarządzanie jednostkami medycznymi, statystyka może wspierać racjonalne wykorzystanie zasobów – tak finansowych, jak i personalnych.  

 

Statystyka to nie tylko liczby…

 

Zastosowanie statystyki medycznej pozwala na kontrolowanie realizacji podejmowanych projektów – ocenieniu jej skuteczności i wskazywaniu możliwości dalszego rozwoju. Wraz z wykorzystaniem statystyki pojawia się możliwość tworzenia skutecznych rozwiązań, które przyczynią się do ogólnej poprawy funkcjonowania jednostek medycznych z uwzględnieniem ich zarządzania, obsługi pacjenta i trafności zastosowanego leczenia.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym jest statystyka medyczna i na czym polega jej skuteczność?

Statystyka medyczna to dziedzina nauki, która wykorzystuje metody statystyczne do analizy danych medycznych w celu zrozumienia zależności, prawidłowości oraz podejmowania trafnych decyzji w obszarze medycyny.

Jakie korzyści przynosi zastosowanie statystyki w medycynie?

Zastosowanie statystyki w medycynie pozwala na skrócenie czasu potrzebnego na uporządkowanie danych, efektywne gospodarowanie zasobami, ułatwienie prac administracyjnych, eliminację czasochłonnej obróbki danych oraz wskazanie mocnych i słabych stron działań medycznych.

Jak statystyka przyczynia się do zarządzania jednostkami medycznymi?

Statystyka umożliwia analizę wyników badań klinicznych, minimalizuje czas potrzebny na tę analizę, wspiera racjonalne zarządzanie zasobami finansowymi i personalnymi w placówkach medycznych.