Tag: monitor badań klinicznych (1)

Badania kliniczne i obserwacyjne - kontrola jako składnik sukcesu

Badania kliniczne i obserwacyjne - kontrola jako składnik sukcesu

 

Przeprowadzając procesy badawcze bardzo ważne jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań, które pozwolą na zachowanie wysokiej jakości przeprowadzanego badania. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na możliwość monitorowania badań klinicznych i badań obserwacyjnych, co pozwala czuwać nad przebiegiem procesu badawczego, jak i osiąganych wyników. W głównej mierze zaś umożliwia to dynamiczne reagowanie na pojawiające się zdarzenia.

 

Kim jest i na czym polega praca monitora?

 

Istotną rolę w procesach zorientowanych na badaniach klinicznych odgrywa monitor, którego można określić jako pośrednika między badaczami a osobami sponsorującymi dany projekt. Do zadań monitorów zaliczyć można przede wszystkim:

 

  • współpracę z ośrodkami badawczymi;
  • pomoc we właściwym przeprowadzaniu badania;
  • gromadzenie potrzebnych danych z ośrodków, które realizują badanie;
  • sprawdzanie jakości pozyskiwanych danych;
  • weryfikacja danych.

 

Monitor daje przede wszystkim bezpieczeństwo

 

Prace podejmowane przez monitorów przede wszystkim skupiają się na uwzględnieniu:

 

  • dobrej praktyki klinicznej;
  • przestrzeganiu stworzonego protokołu badania;
  • bezpieczeństwa pacjentów objętych badaniem;
  • zgłaszanie badania do komisji bioetycznej.

 

Stąd można powiedzieć, iż monitor czuwa nad przebiegiem procesu badawczego, który odnosi się do zachowania prawidłowego zdrowia danej społeczności. Osoba w postaci monitora jest potrzebna, aby zachować właściwy, a więc bezpieczny i zgodny z przyjętymi zasadami przebieg procesu badawczego.    

 

Uczestnik procesu powinien czuć się bezpiecznie

 

Ogólnie rzecz ujmując realizowane procesy badawcze nakierowane na zachowanie odpowiedniego zdrowia pacjentów bądź też ich znacznej poprawy powinny być kontrolowane przez osoby, który potrafią zachować odpowiednie dystans. Tylko on pozwoli na przedstawienie wiarygodnych wyników i wyłapywanie zdarzeń, które nie powinny mieć miejsca.

 

Kontrola jako sposób na dobry efekt

 

Osoba monitora wpływa tak na bezpieczeństwo procesu, jak i podnoszenie komfortu związanego z zachowaniem potrzeby bezpieczeństwa pacjentów. Ponadto monitorowanie badań klinicznych wpływa na jakość wprowadzanych rozwiązań i trafność podejmowanych decyzji. Jednocześnie pozwala to na uporządkowanie dotychczasowych efektów badania ora wprowadzenie ewentualnych udoskonaleń. Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę, że odpowiednia kontrola przekłada się na ostateczną wartość zrealizowanego procesu badawczego.