Tag: aplikacje bazodanowe (1)

Oprogramowanie dopasowane do potrzeb

Oprogramowanie dopasowane do potrzeb

 

Pewien system informatyczny, który w głównej mierze nastawiony jest na odpowiednie dopasowanie się do charakterystycznych oczekiwań i potrzeb firmy czy instytucji nazywany jest aplikacją dedykowaną. Przedsiębiorstwa, które decydują się na zlecenie stworzenia oprogramowania szytego na miarę wiele zyskują. Głównym celem programu do zarządzania jest ułatwienie przepływu wewnętrznych informacji.

 

Niewłaściwe założenia

 

Bardzo często niewielkie firmy wybierają drogę na skróty. Zamiast stworzyć swój własny program, który zostałby stworzony na miarę i od podstaw, pracują głównie z wykorzystaniem prostego arkusza kalkulacyjnego. Nierzadko zdarza się, iż jest ono głównym i jedynym narzędziem w firmie, służącym do stworzenia zarówno zestawienia jak i raportu. Zbiory wysłanych produktów, zbiory złożonych zamówień, zbiory z danymi kontrahentów czy klientów tworzone są właśnie we wspomnianym arkuszu kalkulacyjnym. Niewątpliwie atutem takiego rozwiązania jest prostota rozwiązań oraz rzadkość przenoszenia owych danych. Korzyścią może okazać się fakt, iż tylko autor jest w stanie w prawidłowy sposób skorzystać ze sporządzonej bazy danych. Niski nakład finansowy również zaliczyć można do pozytywnych aspektów korzystania z arkusza kalkulacyjnego, lecz na tym lista korzyści się kończy. Bardzo ważne jest podkreślenie, że bezpieczeństwo dokumentów i danych jest zagrożone. Niezwykle łatwo utracić dane, a nieuczciwa konkurencja może takimi ruchami przyczynić się do upadłości firmy.

 

Aplikacje bazodanowe

 

Nawet niewielka firma, by móc sprawnie funkcjonować na rynku, powinna usprawnić pracę w zespole. Pierwszym krokiem powinna być wdrożona aplikacja dedykowana, której zadaniem jest zapewnienie integralności i bezpieczeństwa danych firmy. Ważnym zadaniem programu szytego na miarę jest zapewnienie bezpieczeństwa w taki sposób, by żadna niepowołana osoba nie mogła z niego skorzystać. Możliwe jest dzięki wcześniejszemu zdefiniowaniu praw dostępu. Zleceniodawca tym samym może wybrać sobie grupę pracowników, która otrzyma pełny dostęp do informacje, a przed resztą zespołu zastrzec dane. Aplikacja bazodanowa może służyć również do archiwizacji baz danych. Niewątpliwie ułatwia to pracę wszystkich pracowników firmy, ponieważ program automatycznie może wpisywać określone funkcje. Nie trzeba ręcznie wprowadzać danych, ponieważ dobrze dopasowany program zrobi to szybciej. Minimalizuje to ryzyko popełniania błędów związanych z podaniem np. niewłaściwego nr kontaktowego kontrahenta. Tylko profesjonalny system może zoptymalizować pracę. Program szyty na miarę zwiększa efektywność działania i dynamikę ekonomiczną całej firmy.