Tag: analizy danych (4)

Zastosowanie medycznych baz danych

Medyczne bazy danych, znajdują bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, przede wszystkim przez wzgląd na fakt, iż są one kopalnią wiedzy na temat rynku medycznego. Zawierają w sobie wszystkie najistotniejsze z punktu widzenia producenta farmaceutycznego informacje, które będą przydatne także dla producentów innych elementów wyposażenia medycznego. Jednym słowem trzeba tutaj powiedzieć, iż bazy medyczne, to kwestia wręcz najważniejsza dla wszystkich przedsiębiorców, będących w pierwszej kolejności zaopatrzeniem przemysłu medycznego.

Bardzo ważnym elementem jest tutaj to, aby firmy badawcze, przeprowadzające badania rynku, w wyniku których powstają następnie medyczne bazy danych, były jak najbardziej profesjonalnie przygotowane do prowadzenia tego rodzaju działalności, bowiem dzięki temu, można zagwarantować, iż zbierane przez nie dane odnośnie rynku będą zebrane rzetelnie, a co równie ważne, zawsze będą na bieżąco aktualizowane. Jedną z takich profesjonalnych firm jest tutaj na przykład rybnicka agencja badawcza BioStat. Warto więc zwrócić uwagę na to, czy firma badawcza, zajmująca się wykonywaniem baz danych dla medycyny, jest wystarczająco dobrze przygotowana do tego zadania, oraz czy posiada odpowiednie doświadczenie i umiejętności w celu tworzenia medycznych baz danych.

Przede wszystkim chodzi tutaj o to, aby bazy medyczne, były zbiorem danych w stu procentach zgodnym z rzeczywistością, bowiem dzięki nim, możemy, tak jak już to wspomniane było we wstępie, zapewnić sobie możliwość wytypowania przedstawicieli określonej specjalizacji lekarskiej, w celu przeprowadzenia na nich konkretnego badania na przykład fokusowego, dzięki któremu zapewnimy sobie perfekcyjnie wysoki poziom wiedzy na temat wszelkich potrzeb na rynku medycznym, co z kolei pozwoli na perfekcyjne określenie kierunku rozwoju przedsiębiorstwa. Na podstawie tego typu medycznej bazy danych współpracującej z oprogramowaniem dedykowanym, możemy również prowadzić inne działania, takie jak chociażby roznoszenie ulotek, dzięki czemu, będzie można wszystkim wytypowanym przedstawicielom świata medycznego dostarczyć ulotki reklamowe dotyczące naszych nowych produktów, czy też naszych nowych usług.

Jednym słowem, trzeba tutaj powiedzieć, iż bezy medyczne, a w zasadzie jakość ich przygotowani, przede wszystkim zależy tutaj od tego, jak dobrze do procesu zbierania danych oraz ich analizy są przygotowane zajmujące się tym firmy badawcze.


Badania statystyczne i nie tylko

O tym, że badania fokusowe, mogą być bardzo przydatne przy prowadzeniu przedsiębiorstwa farmaceutycznego, już wspominaliśmy, wobec czego warto nieco bardziej przybliżyć to zagadnienie, jak również zwrócić nieco więcej uwagi na zagadnienia związane ze statystyką oraz badaniami statystycznymi w tej dość trudnej branży. Przede wszystkim, chodzi tutaj bowiem o to, aby wykorzystywać możliwie jak najwięcej nowoczesnych technologii, aby stale usprawniać prowadzenie przedsiębiorstwa, i opracowywać coraz to lepsze technologie, coraz bardziej spełniające zapotrzebowanie potencjalnych klientów.

W przypadku przedsiębiorstw farmaceutycznych, badania fokusowe, mogą się okazać się bardzo pożyteczne, szczególnie jeśli poddamy im odpowiednio wytypowaną grupę na przykład lekarzy danej specjalności, bowiem dzięki temu, możemy zagwarantować sobie pozyskaną profesjonalnie wiedzę, na temat danego obszaru rynku farmaceutycznego. Któż lepiej od lekarzy będzie wiedział o konkretnych danych i zapotrzebowaniu na poszczególne specyfiki i medykamenty? Tutaj, w tym szczególnym, konkretnym przypadku badawczym, najważniejszym elementem jest profesjonalna fokusownia, czyli specjalne pomieszczenie zapewniające nam możliwość przeprowadzenia kontrolowanej, moderowanej rozmowy z badanymi lekarzami, która pozwoli na osiągnięcie odpowiednich efektów, w postaci konkretnych informacji na temat danego sektora rynku farmaceutycznego.

Oczywiście wspomnieliśmy we wstępie, jak ważną rolę odgrywają tutaj także badania statystyczne, i trzeba powiedzieć, iż jest to rola o wiele większa niż można się tego na pierwszy rzut oka spodziewać. Przede wszystkim, trzeba tutaj pamiętać, iż badania statystyczne, pozwalają nam na określenie zachowania się zjawisk masowych, co idealnie wręcz pasuje do całej, ogromnej grupy klientów. Dzięki badaniu statystycznemu, po uprzednim, odpowiednio przeprowadzonym dobraniu grupy reprezentatywnej dla danej grupy społeczeństwa, można się dokładnie przekonać o rozkładzie poszczególnych opcji w danym przypadku w całej grupie. Co prawda nie będzie to w stu procentach pokrywać się ze stanem faktycznym, nie mniej jednak, w większości przypadków odchyłki będą tutaj bardzo nieznaczne.


Obliczenia statystyczne

Umiejętność przeprowadzania profesjonalnych obliczeń statystycznych, jest bardzo istotną kwestią, jeśli chodzi o przeprowadzania wszelkiego rodzaju prac badawczych związanych ze statystyką. Chodzi tutaj głównie o profesjonalne badania statystyczne na potrzeby przedsiębiorstw, na przykład produkcyjnych. Jednym z doskonałych wręcz przykładów, może tutaj być przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją lekarstw, czyli działające w branży farmaceutycznej, gdzie przy pomocy badań i obliczeń statystycznych, można dość precyzyjnie określać planowany poziom sprzedaży, oraz ewentualnie wdrażać usprawnienia w sowich produktach czy też usługach.

Jednakże, aby umiejętnie przeprowadzać wszystkie, niezbędne obliczenia statystyczne, przede wszystkim, trzeba posiadać odpowiednią wiedzę, bowiem tylko dzięki wiedzy możliwe jest staranne dopasowywanie odpowiednich metod prowadzenia obliczeń, do konkretnych sytuacji, w których obliczenia będą prowadzone. Musimy tutaj także pamiętać, iż w przypadku, źle dobranej metody obliczeń, niestety wyniki badania statystycznego, będą dość znacznie przekłamane, zaś opieranie się na nich w przypadku podejmowania decyzji, szczególnie tych najistotniejszych dla działalności, nie będzie zbyt dobrym rozwiązaniem. Jednym słowem, aby skutecznie przeprowadzać obliczenia statystyczne, trzeba posiadać odpowiednią wiedzą z zakresu statystyki, oraz matematyki, bowiem w przeciwnym razie, obliczenia raczej nie będą przeprowadzone dobrze.

Równie ważne, jak już wspomnieliśmy kilkakrotnie na naszej stronie, są badania fokusowe, o których nieco szerzej w następnym artykule, aczkolwiek tutaj postaramy się tylko lekko przybliżyć przyczyny przeprowadzania tego rodzaju badań. Przede wszystkim, do wykonania badań fokusowych, konieczne są odpowiednie pomieszczenia, czyli tak zwane fokusownie, wyposażone w sprzęt umożliwiający rejestrację przeprowadzanego badania w celu jego późniejszej analizy pod każdym z możliwych aspektów, dzięki czemu możliwe będzie dokładne przeanalizowanie zachowania badanych i wyciągnięcie z tego konkretnych wniosków, gotowych już do zastosowania podczas pracy.


Dlaczego warto skorzystać z eCRF?

Zwracając uwagę na wieloetapowość procesów badawczych, między innymi w dziedzinie farmacji, stworzone zostało specjalistyczne oprogramowanie do badań klinicznych usprawniające proces gromadzenia oraz interpretowania wyników. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich funkcji systemu, możliwym jest szybkie wprowadzanie danych oraz ich poprawne odczytywanie. Tym samym warto zaznaczyć, że programy takie, jak eCRF, czyli elektroniczne karty obserwacji klinicznej, dają szansę na bezpieczne przechowywanie danych.

Szeroki wachlarz możliwości eCRF

System eCRF stanowi innowacyjne wsparcie dla badań klinicznych oraz obserwacyjnych. Dzięki swojej wysokiej funkcjonalność pozwala także na prowadzenie:

  • dzienniczków obserwacji pacjentów – pomaga np. w monitorowaniu konkretnych parametrów;
  • przeprowadzanie badań market research, a w skutek tego tworzenie skutecznej wizji produktu czy marki;
  • rejestrów medycznych, jako zbioru cennych danych epidemiologicznych.

Ponadto intuicyjny interfejs pozwala na łatwe korzystanie z systemu i szybkie wdrążenie się w zaproponowane rozwiązanie.

Nie tylko innowacyjne rozwiązanie, ale także inteligentne

Przywołując system eCRF warto również wspomnieć, że narzędzie to pozwala na uniknięcie błędów wynikających z ludzkiej nieuwagi, a jest to możliwe między innymi dzięki zastosowaniu takich funkcji, jak:

  • data querty – mechanizm zapytania do wpisów;
  • audit trial – monitorowanie zmian w wartościach wpisów;
  • mailing, czyli natychmiastowe powiadomienia o niepożądanych zdarzeniach w formie e-mail;
  • statystyk progresu badania umożliwiające bieżące śledzenie postępów.

Każda z tych funkcji sprawia, że przeprowadzany proces badawczy zyskuje na jakości. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań pozwala na podejmowanie dynamicznych decyzji w odpowiedzi na pojawiające się zdarzenia.

Co jeszcze ma do zaoferowania eCRF?

Wśród innych istotnych funkcji przywołanego oprogramowania do badań klinicznych oddziałujących pozytywnie na przebieg przeprowadzanego procesu badawczego, warto zaznaczyć także, iż eCRF:

  • daje możliwość wydrukowania kompletnych formularzy CRF;
  • umożliwia podgląd zgromadzonych i uporządkowanych informacji o pacjentach;
  • pozwala na nadawanie indywidualnych uprawnień użytkownikom systemu, co wpływa na wysokie bezpieczeństwo przechowywania zgromadzonych danych.

System stworzony dla ambitnych badaczy

Należy zauważyć, że system taki, jak elektroniczne karty obserwacji klinicznej, pozwala na skuteczne przeprowadzanie badań z możliwością stałego monitorowania postępów realizowanego projektu badawczego. Tym samym można powiedzieć, że eCRF jako nowoczesne narzędzie daje badaczom możliwość przeprowadzania procesów cieszących się nie tylko wiarygodnością, ale przede wszystkim efektywnością.