Badania rynku dla farmacji

Badania rynku są coraz częściej wykorzystywane przez różne firmy. Szczególnie przez przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej i medycznej. Dla nich bardzo ważne jest prowadzenie bądź też zlecanie badań rynku. Co zyskuje się dzięki takim badaniom? Tylko dzięki nim możliwe jest pozyskanie wiarygodnych informacji o tym, na ile przyjęta strategia komunikacyjna, czy pojedyncza kampania marketingowa, są skuteczne. Podobnie jest z ceną, opakowaniami produktów, zmiany składu produktu, czy nawet zmiany logotypu.

Jakie metody badawcze wykorzystać

Gdy chcemy zbadać rynek, na jakim funkcjonuje przedsiębiorstwo, to od czego należy zacząć, to zdecydowanie, jakie dokładnie obszary i zagadnienia chcemy zbadać. Nie można podejść do projektu badawczego w ten sposób, że pytamy o wszystko, a później zastanawiamy się, do czego nam się to przyda. W codziennych działaniach firmy nie postępuje się tak, więc czemu miałoby byś inaczej w przypadku czegoś tak istotnego, jak badania rynku farmacja. Zatem należy na czymś się skupić, np. na badaniach produktu, czy klienta. Po dokonaniu tego wyboru można zastanowić się dopiero nad tym, jakie metody i techniki badawcze wykorzystać. W każdym z działów badawczych jest ich kilka. W badaniach ilościowych są to: tradycyjne ankiety papierowe PAPI, ankietyzacja wspomagana komputerowo CAPI, badania telefoniczne CATI, ankiety internetowe CAWI. W badaniach jakościowych: indywidualne wywiady pogłębione IDI, zogniskowane wywiady grupowe FGI, Tajemniczy klient - Mystery Client/Shopping. Przy ich doborze należy kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie trzeba całego ich pakietu, by zbadać preferencje zakupowe, czy rozpoznawalność marki. Wystarczy wykorzystać dwie – jedna ilościową i jedną jakościową.

W jakich działach można wykorzystać badania rynku farmacja

Od logotypu, przez nazwę, wzornictwo produktów, jakość usług, obsługę klienta, aż po kontakty z kontrahentami. To wszystko można poddać badaniom. Oczywiście nie na raz. To niestety częste zjawisko, że kiedy już decydujemy się na przeprowadzenie projektu badawczego, chcemy zbadać jak najwięcej. A można podzielić projekt. Najpierw możemy zbadać markę o logotyp, pozycję marki na rynku, a także samą branżę, w której działa firma, szukając nisz dla jej rozwoju. Po kilku miesiącach można skupić się na produkcie, później na klientach i znowu, w jakimś odstępie czasu, na kontrahentach. Już po roku takiego postępowania zarządzający firmą farmaceutyczną, czy medyczną, mogą nakreślić plany badawcze na kolejne lata. Z biegiem czasu można skupiać się na badaniach grup docelowych (pacjentów, lekarzy, pielęgniarek, pracowników administracji, klientów aptek) i przedstawicieli medycznych. Jeśli chodzi o suplementy diety i leki, należy zbadać oba rodzaje produktów: dostępne bez recepty (OTC – Over The Counter) i dostępne na receptę (Rx).

Do czego wykorzystać wyniki

Podstawą ostatniego etapu projektu badawczego jest dogłębna analiza wyników. Przy pomocy metod statystycznych, jeśli były to badania ilościowe i przy pomocy specjalistycznego oprogramowania w przypadku badań jakościowych. Dzięki analizie uzyskuje się wnioski, a nawet rekomendacje w postaci założeń gotowych do wdrożenia.