Archiwa kategorii: blog

Na czym polegają badania rynku farmaceutycznego?

Zanim producent wprowadzi do obiegu nowy lek, to najpierw musi rzetelnie zbadać, czy na pewno spotka się on z dobrym przyjęciem przez pacjentów, jak również media i opinię publiczną. Zlecane są w takieBadania rynku farmaceutycznegoj sytuacji badania rynku farmaceutycznego, które mogą dać odpowiedzi na wiele pytań, które z pewnością pojawiają się przed wprowadzeniem leku....
czytaj dalej

Statystyka w służbie ośrodków naukowych

Dzisiaj praca naukowca wygląda nieco inaczej niż miało to miejsce dotychczas. Zmieniły się zasady rozliczania osiągnięć naukowych, pojawił się system punktacji, ujednolicający niejako dorobek pracowników naukowych różnych dziedzin oraz specjalności. Dobrze wykorzystany system punktowy może umożliwiać sporą dowolność charakteru dorobku naukowego – podobną liczbę punktów otrzymać można zarówno za publikowanie wyników badań w renomowanych czasopismach, jak i za przewodnictwo w projekcie realizowanym w ramach inwestycji naukowej. Naukowcy nastawieni głównie na dydaktykę mają także możliwość realizować się w tym systemie....
czytaj dalej

Badania obserwacyjne

Dużo wcześniej niż badania kliniczne, były prowadzone badania obserwacyjne. Stały się one niejako badaniami pierwotnymi. Nie należy przy tym błędnie interpretować zagadnienia badań pierwotnych, ponieważ nadal są one szeroko prowadzone w medycynie. Badania obserwacyjne to nic innego, jak bierne obserwowanie grupy osób wybranej z szerszej populacji, nie mając jednocześnie wpływu na to, na jakie osoby w grupie działa rozważany czynnik. Najczęściej ów badania wykorzystuje się do oceny czynników ryzyka, czynników prognostycznych, jak i w każdej innej sytuacji, w której jest niemożliwe, nieetyczne lub po prostu zbyt drogie przeprowadzenie badania klinicznego....
czytaj dalej

Interaktywne badania rynku i opinii

Każda firma badawcza prowadząc badania marketingowe, czy rynku i opinii, wykorzystuje szereg metod i technik badawczych. Dwie najpopularniejsze metody to ilościowa i jakościowa. Wśród badań ilościowych znajdują się zaś m.in. ankiety telefoniczne (CATI – Computer Assisted Telephone Interview), wspomagane komputerowo wywiady bezpośrednie (CAPI – Computer Assisted Personal Interview), tradycyjne, bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe (PAPI – Paper and Pencil Personal Interview) oraz kwestionariusze ankiet online (CAWI – Computer Assisted Web Interview). Ponieważ do realizacji poszczególnych typów badań potrzeba bardzo dużej sieci ankieterów i moderatorów, ale również respondentów, firmy badawcze coraz częściej sięgają do tej ostatniej techniki, a więc badań internetowych. Pozwalają one bowiem zrezygnować z pośrednictwa ankietera, są szybkie i tanie. Jednak rozwinięcie i utrzymanie panelu online wymaga ciągłego rozbudowywania sieci respondentów. Chodzi o osoby reprezentujące populację, a więc posiadające różne wykształcenie, znajdujące się w różnym wieku, charakteryzujące się różnymi zainteresowani. Po pewnym czasie tworzą oni społeczność badaczy, społeczność respondentów....
czytaj dalej